Usposobienie myszy – charakter i zachowanie

Mysz jest gatunkiem inwazyjnym, uważanym za szkodnika. To właśnie straty spowodowane przez te gryzonie były prawdopodobnie powodem udomowienia kota i rozpoczęcia procesu ich zwalczania. Obecnie myszy występują wszędzie tam, gdzie żyje człowiek. Trudne warunki nie są dla nich przeszkodą, doskonale radzą sobie w chłodniach, gdzie panuje temperatura nawet poniżej zera stopni. Są wszystkożerne, mogą żywić się pokarmem roślinnym lub zwierzęcym – łatwo się przystosowują. Mysz to gatunek żarłoczny, przy czym potrafi zanieczyścić 10 razy więcej pokarmu niż zjada. Gryzonie te nie gromadzą zapasów – występują w okolicy bogatej w pożywienie. Ich tryb życia jest głównie nocny, lecz możemy je spotkać również w dzień. Budują zhierarchizowane gniazda w sąsiedztwie pokarmu. Posiadają umiejętność drążenia korytarzy na głębokości około 20-30 cm i długości około 40-60 cm, które następnie kierują w stronę gniazda.


Szkodliwość myszy i ich zwalczanie

Zazwyczaj mysz ma maksymalnie około 10 cm długości ciała i drugie tyle przypada na ogon. Dojrzałość płciową osiąga około 2-3 miesiąca życia. Ciąża myszy trwa mniej więcej 20 dni. W miocie może znajdować się nawet około 10 młodych, które po 25 dniach stają się samodzielne. Rocznie można spodziewać się od 5 do nawet 10 miotów. Gryzoń ten przeciętnie żyje od 1,5 do 2 lat. 

Jeśli chodzi o szkodliwość myszy to potrafi ona przede wszystkim wyrządzać duże straty w magazynowanej żywności. Ponadto jest nosicielem chorób, przegryza opakowania i przewody. Jej obecność można poznać po charakterystycznym zapachu (samiec oznacza bowiem swoje terytorium moczem) i po mysich drobnych odchodach. Można wyróżnić 3 etapy inwazji tych szkodników na obiekty gospodarcze: tuż po żniwach, po pierwszych przymrozkach oraz po dużych mrozach. Właśnie wtedy przeprowadza się najwięcej zabiegów deratyzacji, czyli zwalczania tych gryzoni. Najczęściej wykorzystuje się do tego środki chemiczne lub biologiczne. Warszawa jest miejscem, gdzie przeprowadza się wiele tego rodzaju procesów.


W razie pytań

Cena od 200 zł