Zwalczanie myszy

Mysz jest gatunkiem inwazyjnym, uważanym za szkodnika. To właśnie szkody wyrządzane przez myszy były prawdopodobnie powodem udomowienia kota. Obecnie myszy występują wszędzie tam gdzie żyje człowiek. Trudne warunki nie są dla myszy przeszkodą, doskonale radzą sobie w chłodniach gdzie panuje temperatura nawet poniżej 0 stopni.  Są wszystkożerne, mogą żywić się pokarmem wyłącznie roślinnym lub zwierzęcym – łatwo się przystosowują. Mysz to gatunek żarłoczny, przy czym potrafi zanieczyścić 10 razy więcej pokarmu niż zjadł. Gryzonie te nie gromadzą zapasów – występują w okolicy bogatej w pożywienie. Jej tryb życia jest głownie nocny, lecz możemy je również spotkać w dzień. Buduje zhierarchizowane gniazda, w sąsiedztwie pokarmu. Posiada umiejętność drążenia korytarzy na głębokości około 20-30 cm i długości około 40-60 cm, które prowadzą do gniazda.

Zwykle mysz ma maksymalnie około 10 cm długości ciała i drugie tyle przypada na ogon. Dojrzałość płciową osiąga maksymalnie około 2-3 miesiąca życia. Ciąża myszy trwa około 20 dni. W miocie może znajdować się nawet około 10 młodych, które po około 25 dniach stają się samodzielne. Rocznie można spodziewać się od 5 do nawet 10 miotów. Gryzoń ten przeciętnie żyje około 1,5-2 lat.

Jeśli chodzi o szkodliwość myszy to potrafi ona przede wszystkim wyrządzać duże straty w magazynowanej żywności. Ponadto jest nosicielem chorób, przegryza opakowania, przewody. Jej obecność można poznać po charakterystycznym zapachu (samiec oznacza terytorium moczem) i po mysich drobnych odchodach. Można wyróżnić 3 etapy inwazji myszy na obiekty gospodarcze: tuż po żniwach, po pierwszych przymrozkach i po dużych mrozach.

W razie pytań

575 109 209

Cena od 150 zł